Patrick Moreels – lijstduwer

IMG_1590

Eerst een jaar als plaatsvervangend burgemeester en dan tijdens zijn schepenambt wist Patrick zich als geen ander te onderscheiden met een sterk cultuur- en seniorenbeleid en een uitgewerkte visie op mobiliteit. Zo lag hij aan de basis van o.m. Zwalm Kluistert, de seniorenraad en het mobiliteitsplan (met de daarbij behorende subsidies voor onze gemeente).

De voorbije zes jaar legde hij als gedreven gemeenteraadslid meermaals het vuur aan de schenen. Met oog voor de kwetsbare weggebruikers, het openbaar vervoer en een leefbaar Zwalm.

“Geboren en getogen” Zwalmenaar, beroepshalve verkeersleider bij Infrabel en samen met zijn vrouw Inge baat Patrick de B&B ’t Schoon Leven in Roborst uit. Tevens is hij een verwoed fietser: hij legt reeds vele jaren wekelijks tot 200 km af in het woon-werk verkeer, en dat door alle weersomstandigheden heen.