voorZwalm organiseert BENEFRIET !

Het voorZwalm-team is enthousiast door de begeestering die de FOS Scouts en de Chiro Zwalm aan de dag leggen voor de fondsenwerving voor hun nieuwbouwproject. En toont zich solidair met hen!

Eerder al zorgde de voorZwalm-gemeenteraadsfractie er voor dat het gemeentebestuur de ondersteuning voor de nieuwbouw vanuit de gemeente verdubbelde, zodat het extra bijeen te brengen bedrag herleid werd tot iets haalbaars. Het was immers onmogelijk om van de twee jeugdbewegingen te vragen zo’n 150.000 euro op te halen!

Nu gaat voorZwalm bovendien graag in op de uitnodiging van de jeugdbewegingen voor een gouden sponsoring van 1.000 euro uit de gemeente. Meer zelfs: het voorZwalm-team steekt nog een extra tandje bij en organiseert op vrijdag 29 juni a.s. het ‘BENEFRIET’-evenement in de Zwalmparel.

Hou de datum nu al vrij in je agenda! Vanaf 18u30 is heel de bevolking uitgenodigd op friet met stoverij, groenteburgers of veggieballetjes. Kaarten kosten 15 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen 8 euro.

De opbrengst van het benefiet gaat integraal naar het nieuwbouwproject van de FOS scouts en de Chiro, waarbij de gevraagde 1.000 euro ‘gouden sponsoring’ door de fractieleden van het voorZwalm-team gegarandeerd wordt.

Het voorZwalm-team benadrukt het volledig eens te zijn met de volstrekte politieke neutraliteit van de beide jeugdbewegingen, wenst die ook te behouden en hoopt ook de constructieve samenwerking te kunnen voortzetten in de komende jaren.

het voorZwalm-team: Bruno Tuybens, Patrick Moreels, Emmy Herregodts, Marleen Vanwildemeersch, Francia Neirinck, Edith De Temmerman, Nina Roest, Greet Van Herpe en Tom Aelbrecht

jaarlijkse voorZwalm-actie bracht tientallen kilo’s zwerfvuil op

20180310_125348[1]Een 15-tal mandatarissen en sympathisanten van de voorZwalm-fractie hielden op zaterdag 10 maart voor de vijfde keer hun traditionele zwerfvuilactie.
Verschillende tientallen kilo’s zwerfvuil werd opgehaald in de straten van Sint-Denijs-Boekel.
“In goed overleg met de milieudienst van het gemeentebestuur werden in drie groepjes de Knokstraat, Heufkensstraat, Moldergem, Molenberg, Caildenberg, Konkelstraat en de Paalweg ontdaan van allerlei zwerfvuil en blikjes”, zeggen gemeenteraadsleden Bruno Tuybens, Patrick Moreels en Emmy Herregodts en OCMW-raadsleden Nina Roest en Tom Aelbrecht.
“Door de grote hoeveelheid gevonden bierblikjes werd nog maar eens de aandacht gevestigd op de noodzaak dat onze gemeente lid zou worden van de statiegeldalliantie, waar onze gemeenteraadsfractie op aandringt”, zegt raadslid Francia Neirinck.

Totale uitverkoop van Zwalmse gebouwen !

Het huidig gemeentebestuur is niet meer te stoppen. Het afbraak- en verkoopbeleid kent geen grenzen meer. Zo worden nu ook het voormalig schoolgebouw langs de Latemdreef en het oude schooltje langs de Borstekouterstraat te koop gesteld. Beide panden zullen openbaar verkocht worden.
Op de jongste gemeenteraad stemde voorZwalm uiteraard tegen de verkoop en vraagt om deze ratrace te stoppen !

Schooltje van Nederzwalm voorlopig gered

wooden-heart-with-hands-pexels-photo-433495-708x553

Er was grote bezorgdheid bij veel Zwalmenaren en er waren nog meer reacties. Vrienden van de Zwalmse Dorpen verzamelde niet minder dan 600 handtekeningen tegen de afbraak van het schooltje van Nederzwalm (zie eerder bericht).

Afgelopen vrijdag kwam het verlossende nieuws dat het schooltje bij hoogdringendheid volledig beschermd werd als monument.

Opnieuw wordt bewezen dat de burger een echte stem heeft. Bij ontevredenheid over het gevoerde beleid van de huidige meerderheid laat de Zwalmenaar zich horen … alweer … en haalt zijn slag thuis !

voorZwalm overweegt verdere stappen om de verkoop van de kerk van Paulatem tegen te houden.

De kogel is door de kerk : de gemeente beslist om de Sint-Gangulfuskerk in Paulatem openbaar te verkopen. voorZwalm vindt dit een “onverantwoorde beslissing” en overweegt verdere stappen om de verkoop tegen te houden.

 

kerk paulatemFoto HLN – Ronny De Coster

voorZwalm is niet te spreken over deze beslissing en wel om volgende redenen :

1. Vooreerst is niet met zekerheid aangetoond aan de gemeenteraad dat het gemeentebestuur eigenaar is van het kerkgebouw. De onzekerheid over de eigendomstitel is tijdens de zitting van de gemeenteraad van 24 januari l.l. niet in voldoende mate weggenomen.

2. Het schattingsverslag berekent de innerlijke waarde van het gebouw op 397.363 euro (incl. een vetusteit van 488.000 euro), maar om het verkoopbaar te stellen, wordt een minimumprijs ingesteld van 160.000 euro. Waarom de reële waarde van het gebouw meer dan gehalveerd wordt, is nauwelijks, minstens onvoldoende omschreven. De enige verklaring vanwege het college is dat het kerkgebouw ‘bezwaard’ is door de erfgoedbescherming. Maar dat verklaart o.i. niet dat de instelprijs ten opzichte van de innerlijke waarde meer dan gehalveerd moet worden. Lees verder

voorZwalm vraagt de gemeente af te zien van het plan om het oude gemeenteschooltje van Nederzwalm af te breken

 

De erfgoedvereniging Vrienden van de Zwalmse Dorpen hebben een alternatief plan uitgewerkt voor de kern van Nederzwalm, om te vermijden dat deze meerderheid het beeldbepalende oude dorpsschoolgebouw tegen de vlakte werkt. Het voorstel vertrekt vanuit de zorg voor het lokale erfgoed en een veilige, leefbare woonomgeving voor de plaatselijke bewoners. Het is een zodanig en ongezien goed voorbereid, gemotiveerd en gedetailleerd plan, dat het alle aandacht verdient van de beleidsmakers in onze gemeente. ( Download hier het plan).

Tijdens de gemeenteraad van afgelopen woensdag vroeg voorZwalm aan het college om af te zien van de sloop van de oude dorpsschool te Nederzwalm, die als bouwkundig erfgoed is opgenomen. Onze fractie riep het college op om kortelings het door de‘Vrienden van de Zwalmse Dorpen’ uitgewerkt plan verder te bespreken, o.m. met de initiatiefnemers van het alternatief voorstel, alvorens verdere stappen in welke richting dan ook te zetten.  Lees verder

Nieuwjaarsbericht voorZwalm

2018[1]

Het is kommer en kwel bij de huidige bestuursmeerderheid in Zwalm. De nieuwe liberalen blijken uiteindelijk niet veel beter dan vroeger. Het liberale college van de uitbollende halftijdse burgemeester en een aantal futloze boekhouders als schepenen is bovendien hopeloos verdeeld geraakt. De met grote trom aangekondigde inspraak van de bevolking is radicaal verdwenen, de adviesraden zijn lachertjes geworden. De middenstand als traditionele achterban keert zich elke dag een beetje meer af van de liberale machtshebbers, ze is terecht ontgoocheld.
Met voorZwalm zetten we daar veel tegenover. Voor het eerst in de geschiedenis van de

Lees verder