Fietsersbond luidt terecht alarmbel!

voorZwalm is het volmondig eens met de Fietsersbond Zwalm. Zie hierover onze programmabrochures, die aan de hele bevolking zijn verdeeld. De vereniging mag op onze steun rekenen!

“Centrum te gevaarlijk voor fietsers”

“Er is nog heel wat werk aan de winkel in Zwalm. Zo telt het centrum amper fietspaden en moet de snelheid er verlaagd worden naar 30 kilometer per uur.” Dat zegt de recent opgerichte Fietsersbond Zwalm, die zich zondag voorstelt aan alle inwoners.

Begin dit jaar zag Fietsersbond Zwalm het licht op aansturen van een aantal fietsgrage Zwalmenaren. Het doel is een gesprekspartner te worden van de gemeente voor onder andere de mobiliteit en fietsinfrastructuur. Daarvoor werd dit jaar al heel wat werk verricht. “Zo werd een fietsmemorandum opgemaakt, dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aan alle politieke partijen werd bezorgd”, vertelt voorzitter Toon Petermans uit Roborst. “Verder werden via fietstochten al heel wat knelpunten in kaart gebracht. En dat zijn er heel wat. We zijn een kleine gemeente, waar er nog niet veel wordt gedaan voor de fietsers. Wij willen dat fietsen een veilige en logische keuze wordt in Zwalm.”

De Zuidlaan, waar geen fietspad is.
De Zuidlaan, waar geen fietspad is.

Veiligere dorpskern

Vooral het centrum van Munkzwalm is volgens de Fietsersbond een plek waar nog veel werk aan de winkel is. “Het is één van de belangrijkste invalswegen van de gemeente en de gesloten overweg zorgt er vaak voor lange files. Voor fietsers is het allesbehalve evident om er tussen de wagens te laveren.” De gemeente deed inspanningen door onder andere langs het Wijlegempad een fietspad aan te leggen, maar dat volstaat niet volgens de Fietsersbond. “Er zijn twee scholen in de buurt van de Zuidlaan, maar niet veel kinderen durven met de fiets naar school”, stelt Petermans vast. “Wij pleiten dan ook voor een verlaging van de snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur in de Zuidlaan. De dorpskernen moeten absoluut veilig zijn voor de fietser. Pas dan zullen inwoners sneller geneigd zijn om de fiets te gebruiken.”

De Fietsersbond pleit verder voor een geïntegreerd snelheidsbeleid voor heel de gemeente waar 50 per uur de norm is en 70 de uitzondering. Op alle kleine wegen en landbouwwegen waar maar één rijbaan is, wil men de snelheid verlagen naar 30 per uur. “Nu zien we op de kleine wegen vaak chauffeurs voorbij scheuren, wat zorgt voor een heel onveilig gevoel. We pleiten er ook voor om de fietspaden breed genoeg te maken. Met de nakende werken aan de Noordlaan kan er gedacht worden om het huidige fietspad te verbreden. Ook de fietspaden op de Hundelgemsesteenweg zijn te smal en vaak te bochtig.” Zondag stelt de Fietsersbond zich om 14 uur voor in het gemeenschapscentrum. Na een kleine presentatie staat een fietstocht langs Zwalmse wegen op het programma. Daarna kunnen de aanwezigen napraten bij een hapje en een drankje. Deelnemen is gratis. Meer info via zwalm@fietserbond.be.

Straks rijdt er geen bus meer op het platteland

Lokale besturen horen hier stevig tegen te protesteren! Het levensgeluk is voor vele mensen is evenredig met de mobiliteitsmogelijkheden. Deze afnemen van de mensen betekent meer vereenzaming en isolement.

Wie op de buiten de bus wil nemen, beheerst beter de kunst van het wachten. Lijnbussen werden ingewisseld voor belbussen, die binnenkort vervangen worden door ‘zorg­busjes’. Wil de overheid nog openbaar vervoer organiseren voor alle Vlamingen? ‘Niemand rekent hier nog op De Lijn.’

Verkeersexpert Kris Peeters: ‘Je kunt je afvragen of alleen stedelingen recht hebben op performant openbaar vervoer.’

 

Benefriet was mooi succes!

Op 29 juni 2018 organiseerde de politieke lijst voorZwalm de BENEFRIET, een benefiet met friet, integraal voor de FOS scouts en de Chiro voor hun nieuwbouwproject in Zwalm!

De Benefriet was een mooi succes. De twee jeugdverenigingen ontvingen maar liefst 1.900 euro van voorZwalm, waardoor de Scouts en de Chiro nóg een stapje dichter staan bij hun nieuw gebouw!

 

Op ons verzoek is Zwalm lid van Statiegeldalliantie!

Op vraag van onze fractie via gemeenteraadslid Francia Neirinck treedt Zwalm toe tot de Statiegeldalliantie! Reeds enkele maanden geleden werd het voorstel ingediend dat dus nu uiteindelijk werd aangenomen.

Zwerfvuil bestaat voor een groot deel uit verpakkingen als blikjes, plastic flessen en brikjes. Als we echt de oorzaak van al dat zwerfvuil willen aanpakken, dan is de invoering van statiegeld dé oplossing. Wanneer verpakkingen waarde krijgen, zullen ze niet meer achteloos worden weggegooid.
Ongeveer de helft van de Vlaamse gemeenten hebben zich verenigd in de Statiegeldalliantie. Op die manier willen ze samen druk uitoefenen op de Vlaamse regering om eindelijk een statiegeldregeling te voorzien.
Lokale besturen zijn hiervoor niet bevoegd, maar wel al jaren vragende partij.
Hopelijk volgt nu snel de beslissing waarop we al heel lang wachten: de invoering van statiegeld op verpakkingen. Groen hoopt dat het Vlaams Parlement niet langer zal toegeven aan de druk van de verpakkingslobby. “Wat ons betreft mag de minister meteen ook overgaan tot het verbod op het gebruik van plastic zakjes: een andere belangrijke oorzaak van zwerfvuil”, zegt Francia Neirinck.

Serieuze personeelsperikelen

Onnoemelijk bezorgd zijn we over de personeelscrisis in Zwalm. Mensen die zich niet langer kunnen terugvinden in de manier waarop er momenteel gewerkt wordt, verlaten het gemeentebestuur. Het is niet zo dat de verschillende mensen die ontslag namen voor een andere baan kozen, of “geen uitdaging meer zagen in het werk voor de gemeente”. Er is veel meer aan de hand, en wordt ook toegegeven. En vermits we niet exact weten wat, is de reden waarom wij een externe audit vroegen, een onderzoek naar de personeelstevredenheid. Het college besloot echter om liever voor de struisvogelpolitiek te kiezen, dan voor de bestuurskracht. Het groot gebrek aan managementervaring binnen de huidige samenstelling van het college speelt de gemeente vandaag serieus parten, daardoor verliezen we dus waardevolle mensen, zonder dat dit nodig is. Een verlies aan ervaring, aan kennis, aan geestdrift, die nefast is voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente.

voorZwalm organiseert BENEFRIET !

Het voorZwalm-team is enthousiast door de begeestering die de FOS Scouts en de Chiro Zwalm aan de dag leggen voor de fondsenwerving voor hun nieuwbouwproject. En toont zich solidair met hen!

Eerder al zorgde de voorZwalm-gemeenteraadsfractie er voor dat het gemeentebestuur de ondersteuning voor de nieuwbouw vanuit de gemeente verdubbelde, zodat het extra bijeen te brengen bedrag herleid werd tot iets haalbaars. Het was immers onmogelijk om van de twee jeugdbewegingen te vragen zo’n 150.000 euro op te halen!

Nu gaat voorZwalm bovendien graag in op de uitnodiging van de jeugdbewegingen voor een gouden sponsoring van 1.000 euro uit de gemeente. Meer zelfs: het voorZwalm-team steekt nog een extra tandje bij en organiseert op vrijdag 29 juni a.s. het ‘BENEFRIET’-evenement in de Zwalmparel.

Hou de datum nu al vrij in je agenda! Vanaf 18u30 is heel de bevolking uitgenodigd op friet met stoverij, groenteburgers of veggieballetjes. Kaarten kosten 15 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen 8 euro.

De opbrengst van het benefiet gaat integraal naar het nieuwbouwproject van de FOS scouts en de Chiro, waarbij de gevraagde 1.000 euro ‘gouden sponsoring’ door de fractieleden van het voorZwalm-team gegarandeerd wordt.

Het voorZwalm-team benadrukt het volledig eens te zijn met de volstrekte politieke neutraliteit van de beide jeugdbewegingen, wenst die ook te behouden en hoopt ook de constructieve samenwerking te kunnen voortzetten in de komende jaren.

het voorZwalm-team: Bruno Tuybens, Patrick Moreels, Emmy Herregodts, Marleen Vanwildemeersch, Francia Neirinck, Edith De Temmerman, Nina Roest, Greet Van Herpe en Tom Aelbrecht

jaarlijkse voorZwalm-actie bracht tientallen kilo’s zwerfvuil op

20180310_125348[1]Een 15-tal mandatarissen en sympathisanten van de voorZwalm-fractie hielden op zaterdag 10 maart voor de vijfde keer hun traditionele zwerfvuilactie.
Verschillende tientallen kilo’s zwerfvuil werd opgehaald in de straten van Sint-Denijs-Boekel.
“In goed overleg met de milieudienst van het gemeentebestuur werden in drie groepjes de Knokstraat, Heufkensstraat, Moldergem, Molenberg, Caildenberg, Konkelstraat en de Paalweg ontdaan van allerlei zwerfvuil en blikjes”, zeggen gemeenteraadsleden Bruno Tuybens, Patrick Moreels en Emmy Herregodts en OCMW-raadsleden Nina Roest en Tom Aelbrecht.
“Door de grote hoeveelheid gevonden bierblikjes werd nog maar eens de aandacht gevestigd op de noodzaak dat onze gemeente lid zou worden van de statiegeldalliantie, waar onze gemeenteraadsfractie op aandringt”, zegt raadslid Francia Neirinck.