huidige mandatarissen

Dit is het ‘team voorZwalm’: een intense samenwerking van ervaren en dynamische beleidsvoerders, een voor ons land vrij uniek samengaan van opbouwende, vooruitstrevende mensen uit sp.a, Groen! en christelijk geïnspireerde middenveld-organisaties. Een oppositiebeweging met grote ambities voor alle leden van de Zwalmse bevolking.

Voormalig federaal staatssecretaris en parlementslid en Zwalms burgemeester Bruno Tuybens zetelt als verkozen gemeenteraadslid. De huidige meerderheid stelt vooral teleur. Het ontbreekt de huidige bewindvoerders aan dynamiek, bestuurlijke orde, voeling met de actualiteit en goede contacten met bovenlokale overheden. Samen met de andere raadsleden van voorZwalm is het de taak van Bruno om pijnpunten bloot te leggen, wat slecht is voor de Zwalmse bevolking hard te bestrijden, en alternatieven aan te bieden.

Patrick Moreels, voormalig schepen van cultuur en verkeersveiligheid, Emmy Herregodts voormalig OCMW-voorzitter en schepen van Jeugd, en Marleen Vanwildemeersch, voormalig schepen van sociale Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, zullen het beleid dat zij in de vorige legislatuur hebben uitgestippeld nauwlettend opvolgen. Patrick bekijkt met een kritisch oog o.a. de uitwerking van het door hem gerealiseerde mobiliteitsplan, waar het nieuwe gemeentebestuur nu ook financieel de vruchten van plukt. Voor Marleen dienen de sociale acties in samenwerking met de Zwalmse verenigingen een vervolg te krijgen. En Emmy blijft u bijstaan bij uw vragen en verzoeken aan het gemeentebestuur, en volgt vele gemeentelijke bevoegdheden op.

Francia Neirinck is het eerste gemeenteraadslid van Groen in de Zwalmse geschiedenis. Vanzelfsprekend volgt zij het milieubeleid en de ruimtelijke ordening ten gronde op. Ook haar ervaringen als voormalig voorzitter van de cultuurraad in Zwalm en lid van de GECORO-adviesraad neemt zij mee in haar werk als gemeenteraadslid.

Sinds januari 2017 zetelt Edith De Temmerman in de gemeenteraad, ter vervanging van Dries Goedertier, die niet langer in Zwalm woont. Edith is ondervoorzitter van de Zwalmse sp.a fractie en was twee jaar OCMW-raadslid. In de vorige bestuursperiode was zij bijzonder actief als voortrekster van de seniorenraad, toen die nog zeer actief was. Edith zal zich in de eerste plaats inzetten voor de sociale component van het beleid en de noden van de senioren.

Nina Roest, Tom Aelbrecht en Greet Van Herpe zijn onze afgevaardigden in de OCMW-raad. Weinigen zijn beter geplaatst om het belang van het sociale weefsel in een gemeente te verdedigen.

Tom is beroepshalve directeur van het woonzorgcentrum van het OCMW van Ronse. Als geen ander kent hij de OCMW-regelgeving, de financiën en de kansen die ook Zwalm moet opnemen voor haar bevolking.

Ook Nina zit door haar masterstudies sociaal werk en politieke wetenschappen echt op haar plaats in de OCMW-raad. Vorige legislatuur was ze vanuit Curieus afgevaardigd in de milieu & natuur adviesraad.

Greet is een geboren en getogen Zwalmse en door haar actieve verwevenheid met het verenigingsleven vertegenwoordigt Greet het kloppend hart van de Zwalmse gemeenschap in de OCMW-raad.

Een gedachte over “huidige mandatarissen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s