Edith De Temmerman – 17de plaats

_DSC0025.JPG

Na 45 jaren werken ben ik nu op pensioen. Tijdens de afgelopen twaalf jaren was ik actief in de Zwalmse seniorenraad en als ondervoorzitter van het lokale sp.a bestuur. Vooral tijdens de vorige bestuursperiode organiseerde ik heel veel seniorenbijeenkomsten en adviseerde ik het gemeentebestuur over zaken die met de senioren te maken hebben.

Ik wil me met hart en ziel blijven inzetten voor de ouderen onder ons. Die zijn immers nog niet afgeschreven. Integendeel: we zitten nog vol energie (ik was de initiatiefnemer van de ‘Benefriet’ voor de Scouts en de Chiro) om elkaar te helpen en te steunen, want dit hebben we allemaal meer dan nodig.

Ook de senioren willen een stem hebben in het bestuur! Senioren, laat van je horen op 14 oktober en stem voorZwalm! Hartelijke groeten, Edith.