Anke Thuy – 5de plaats

anke-eigen.jpg

Samen met Joeri en onze kindjes Janne (4) en Bas (1,5) woon ik vijf jaar in Paulatem. Door de uitbouw van ons sociaal leven (sport, ouderraad school, buurtparticipatie) merk ik regelmatig zaken op die veel beter kunnen, zeker op vlak van verkeersveiligheid.

Vanuit die persoonlijke verontwaardiging en de nood aan een (verkeers)veilige en propere leefomgeving, wil ik mij graag engageren. Als gedreven juriste wil ik grondige dossierkennis, visie en brede inspraak doen uitmonden in blijvende, tastbare acties waarmee iedereen gebaat is.