Anke Thuy – 5de plaats

anke-eigen.jpg

Samen met Joeri en onze kinderen Janne (4) en Bas (1,5) woon ik zo’n vijf jaar in Paulatem. Door de uitbouw van ons gezins- en sociaal leven (sport, ouderraad, buurtparticipatie) merk ik regelmatig zaken op die veel beter kunnen, zeker op vlak van verkeersveiligheid.

Vanuit die persoonlijke verontwaardiging en de niet te miskennen nood aan een (verkeers)veilige en propere leefomgeving wil ik mij graag politiek engageren. Als gedreven juriste wil ik grondige dossierkennis, visie en brede inspraak doen uitmonden in structurele en concrete acties waarmee alle Zwalmenaars gebaat zijn.