Kandidaten 2018

Wij, met voorZwalm, geloven er sterk in dat u, als kiezer, meer geïnteresseerd bent in wat er kan veranderen in Zwalm, dan door wie. We zijn de enige verkiezingslijst die eerst zegt wat ze wil doen, vooraleer ze aankondigt wie het zal doen. Eerst de inhoud, dan pas de ‘poppetjes’!

In de volgende weken kondigen we zeker onze gedreven kandidaten aan, maar ‘first things first’.