Over voorzwalm

dé positieve kracht voor Zwalm

Lokale ondernemers hebben recht op ruim beter gemeentebestuur

voorZwalm is van oordeel dat ons gemeentebestuur dringend een middenstands-vriendelijk beleid moet voeren. Onder meer via vernieuwd, projectmatig overleg met de plaatselijke handelaars (de middenstandsraad is ondertussen al enige tijd opgedoekt) moet het echt anders in Zwalm: nieuwe initiatieven moeten de plaatselijke handelaar opnieuw op positieve wijze in de kijker plaatsen.

Zou het niet gepast zijn om, samen met de lokale ondernemers, bv. een door de gemeente gesteunde eindejaarsactie op te zetten, of om de geschenkcheques verder uit te bouwen, en om acties te ondernemen om een nieuw publiek aan te trekken? Laat ons alvast beginnen met de organisatie van bv. een nieuwjaarsdrink of walking diner voor de ondernemers, zodat er alvast aan informele netwerking en ‘speed dating’ kan worden gedaan! Er worden kansen gemist omdat we elkaar onvoldoende kennen.

Bovendien wil voorZwalm dat de plaatselijke ondernemers, bij de jaarlijkse verwelkomingsdag voor nieuwe inwoners, de kans krijgen om zich voor te stellen via een brochure of een kortingskaart.

Verder moet een regelmatig weerkerend marktje voor korteketenproducten en bio-voeding geen verre droom blijven, is de jaarlijkse avondmarkt in het pinksterweekend aan een zeer grondige opfrisbeurt toe (het is de voorbije jaren alsmaar minder geworden), bekijken we samen of en hoe we ook de kerstmarkt weer leven kunnen inblazen, moet er weer eindejaarsfeer komen in de Zuidlaan en verdienen onze lokale ondernemers en zelfstandigen een ruim meer volledige en veel mooier afgewerkte handelsgids, dan het exemplaar dat we nu mochten ontvangen.

Ideeën genoeg om meer dan zomaar een tandje bij te steken, voor een eigentijds en volwaardig middenstandsbeleid. En niet beperkt tot alleen in de Zuidlaan!

 

voorZwalm noemt fietsstraat Paulatem ‘puur electoraal paniekvoetbal’

De inwoners van de Paulatemstraat zijn duidelijk: doe a.u.b. iets structureels aan de snelheid van het sluipverkeer en leg geen klinkers, zeker niet als men nog zo veel en zo snel door de straat rijdt. Het voorstel dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd is de volstrekte negatie van wat de buurtbewoners vragen.

Bijkomende verkeersborden zijn niet de oplossing. Vrijblijvende theoretische concepten  halen niks uit als de chauffeurs niet gedwongen worden om hun snelheid te matigen.

De Paulatemstraat is tussen 1,5 en 2 km. lang. Iemand die gewoon fietst, doet er zo’n 6 à 7 minuten over. Denkt iemand nu werkelijk dat er één autobestuurder 6 à 7 minuten lang het geduld gaat hebben om achter de fietser te blijven?

Ook de politie laat duidelijk uitschijnen dat de Paulatemstraat eigenlijk niet in aanmerking komt als fietsstraat.

Kortom het voorleggen van dit ontwerp van besluit is puur electoraal paniekvoetbal. “Ik stel voor dat we het voetbal aan de Rode Duivels overlaten, want met dit staaltje van paniekvoetbal gaan er geen prijzen gewonnen worden”, zei Bruno Tuybens tijdens de gemeenteraad.

Dit is nog maar eens een dossier in de lange lijst van het brokkenparcours van dit college op het vlak van inspraak. De aanwezige buurtbewoners van de Paulatemstraat vertrokken boos en moedeloos terug naar huis.

Onrust over mobiliteit op verkiezingsdag

Met voorZwalm zijn we erg ongerust over deze, door de liberale meerderheid uitgedachte, beslissing om, naast de inwoners van Munkzwalm, ook alle kiezers van Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel, Sint-Maria-Latem, Paulatem, Dikkele, Hundelgem en Nederzwalm te laten stemmen op de Sportlaan. Niet dat we bevreesd zijn voor lange wachtrijen of zo, maar wel over de mobiliteit, de doorstroming, de parkeergelegenheid. Mensen met rolstoelen, mensen met een wandelstok moeten afgezet worden, dan parking zoeken, enz… Deze beslissing is niet goed doordacht, lijkt ons. Bovendien hebben we prima schoolinfrastructuur in Hundelgem, Sint-Maria-Latem en Sint-Blasius-Boekel, en hebben we nog alternatieven voor de andere gemeenten. Waarom moeten al die 5.000 kiezers naar Munkzwalm komen? Ook al is het niet onze beslissing, wij roepen alvast op om zo veel als mogelijk de fiets te gebruiken of te voet te komen!

Fietsers hebben recht op een ernstige inhaalbeweging

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakt de lijst voorZwalm duidelijk waarvoor ze onder meer staat: “Wij stappen niet in een bestuursmeerderheid zonder dat de fietsinfrastructuur voor de Zwalmse bevolking zelf, sterk verbetert. Daartoe moet met de Vlaamse overheid onderhandeld worden, maar ook ons eigen gemeentebestuur moet zelf extra inspanningen doen”, zegt Patrick Moreels, lijstduwer bij voorZwalm.

IMG_3649

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakt de lijst voorZwalm duidelijk waarvoor ze onder meer staat: “Wij stappen niet in een bestuursmeerderheid zonder dat de fietsinfrastructuur voor de Zwalmse bevolking zelf, sterk verbetert. Daartoe moet met de Vlaamse overheid onderhandeld worden, maar ook ons eigen gemeentebestuur moet zelf extra inspanningen doen”, zegt Patrick Moreels, lijstduwer bij voorZwalm.

Op de gemeentewegen dient het bovenlokale fietsroutenetwerk met elkaar verbonden te worden. Zo bv. is een fietspad in de Gaverstraat in beide richtingen een must. We hebben dit al eerder op de agenda geplaatst, zonder resultaat. Nochtans zijn hiervoor Vlaamse subsidies beschikbaar. Daarnaast werd ook bv. bij de heraanleg van de Heufkensstraat de fietser vergeten.

Minstens even belangrijk is dat er geïnvesteerd wordt in veilige schoolroutes, straten die leiden van en naar de scholen. “We bepalen de modaliteiten samen met de schooldirecties, ouderraden én de lokale afdeling van de Fietsersbond, die de kennis in huis heeft om dit op de beste manier in te vullen. Zo kunnen ouders met een gerust hart hun kinderen naar en van de school laten fietsen”, zegt Anke Thuy, 5de kandidaat bij voorZwalm en zelf actief lid van de ouderraad van de basisschool in de Decoenestraat. Ook met overdekte fietsenstallingen aan de scholen, voor kinderen én leerkrachten, geven we het goede voorbeeld.

Voor de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers, zoals de fietsers, dient in het centrum van Munkzwalm eveneens de 30 km/uur regel te worden ingevoerd.

Ten slotte moeten we ernaar streven om, zonder al te grote investeringen, elke deelgemeente ‘fiets-bereikbaar’ te maken. Een veilige fietsroute voor elke deelgemeente naar Munkzwalm en naar de aangrenzende deelgemeenten, zou een grote stap voorwaarts zijn.

Op bovenlokaal vlak moet meer oog komen voor de Zwalmse fietser. Zo is bv. de situatie in de Zuidlaan als gewestweg voor de fietser absoluut onduidelijk en onveilig. En had men bv. het fietspad langs de Boekelbaan samen met de weg moeten mee asfalteren.

voorZwalm pleit ook sterk voor de aanleg van een fietssnelweg, langs Zwalm, tussen Zottegem en Oudenaarde, zodat de afstanden naar beide steden ‘fiets’-baar worden. Al te snel grijpen onze bewoners immers naar de auto, terwijl je er via een fietssnelweg op een aangename manier bijna even snel bent.

Sinds deze zomer vraagt de bevolking zich terecht af wat de klimaatopwarming voor ons nog in petto heeft. Zeker voor onze kinderen. “We moeten allemaal extra inspanningen doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Indien we allemaal eens extra de fiets nemen, geven we het goede voorbeeld aan de volgende generaties. Daarom moet fietsen in de eerste plaats veilig kunnen, en dat is wellicht één van de belangrijkste taken van het volgende gemeentebestuur!”, besluiten Karel De Wagter en Vincent Decroock, resp. 6de en 16de voorZwalm-kandidaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

foto van de voorZwalm-kandidaten

In het hoge gras, met van links naar rechts: Leon Van der Sijpt, Greet Van Herpe, Patrick Moreels, Ann Walraet, Edith De Temmerman, Marie-Paule De Geeter, Cathérine Gysels, Karel De Wagter, Luc Van Moorleghem, Anke Thuy, Bruno Tuybens, Hans Van der Meeren, Francia Neirinck, Rony Vagenende, Tom Aelbrecht, Nina Roest, Emmy Herregodts, Vincent Decroock en Sabine Meerschaut.

180819-groepsfoto voorZwalm

voorZwalm zet jonge, bekwame kandidaten bovenaan

Als eerste politieke formatie brengt voorZwalm haar volledige lijst naar buiten! Zonder te willen vervallen in de traditionele geijkte beschrijvingen, maar toch: het is de perfecte balans geworden tussen nieuwe, bekwame en jonge dynamiek en ervaren kenners van het sociaal leven in Zwalm. Zoals Zwalm anno 2018 is samengesteld. We zijn erg fier op onze lijst!

De lijst wordt getrokken door Bruno Tuybens en Francia Neirinck, de gezichten van de twee politieke partners die voorZwalm vorm geven. Bruno is de vorige burgemeester, gewezen Staatssecretaris en sp.a Kamerlid en momenteel zelfstandig consultant in de financiële sector, Francia is de voorvrouw van Groen en commercieel directeur bij een groot uitgeversbedrijf in Brussel.

Daarnaast maakt ook het christelijk georiënteerd middenveld deel uit van voorZwalm. Met Greet Van Herpe op plaats vier van de lijst, lerares wiskunde en bestuurslid van de Zwalmse Gezinsbond, wordt dit sterk onderlijnd.

Op de eerste zes plaatsen op onze voorZwalm-lijst staan drie nieuwe kandidaten, allen dertigers die voor het eerst op de lijst staan. Dit zijn Tom Aelbrecht (economist van opleiding, directeur van het woonzorgcentrum van het OCMW van Ronse, ook voorzitter van de lokale sp.a afdeling, op plaats 3), de juriste Anke Thuy (toezichthouder voor de Vlaamse overheid in de sociale huisvestingsector, die de strijd voor meer verkeersveiligheid zal aanvoeren, op 5) en milieu-expert Karel De Wagter (die op even gedreven wijze de handschoen opneemt voor een duurzame toekomst voor alle kinderen, op 6). Alle drie bekwame, dynamische jonge mensen die we graag bovenaan de lijst hebben gezet. Overigens, bij de eerste zeven kandidaten vinden we vier dertigers, want Nina Roest staat op 7. Nina is een 33-jarige politicologe en de afgelopen zes jaar OCMW-raadslid in onze gemeente.

Onze lijst wordt geduwd door ervaren beleidsmensen. De populaire gewezen schepenen Patrick Moreels (plaats 19) en Emmy Herregodts (plaats 18) zijn bijzonder gemotiveerd om het voorZwalm-resultaat op een nog hoger niveau te tillen. Beide waren de voorbije zes jaren gemeenteraadslid en daarvoor succesvol en dynamisch actief als schepen. Ook gemeenteraadslid en actieve senior Edith De Temmerman duwt de lijst vanop plaats 17.

Verder op de lijst staan nieuwe namen als Luc Van Moorleghem (voorzitter van wandelclub Op Stap Zwalm, op 8), Sabine Meerschaut (verpleegkundige voor Bond Moyson in Zwalm, op 9), Hans Van der Meeren (voormalig voorzitter van de Vrienden van de Zwalmse Dorpen, op 10), Ann Walraet (bestuurslid KVLV Munkzwalm en personeelsvertegenwoordigster bij Huize Roborst, op 11), Rony Vagenende (gepensioneerd fiscaal ambtenaar en actieve vrijwilliger, op 13) en Leon Van der Sijpt (zeer actieve senior, die als orgelist en zanger menig dansfeest begeleidt, op 15). Het groene gedachtengoed wordt verder vertegenwoordigd door Marie-Paule De Geeter (sociaalvoelende werker, op 12), Cathérine Ghysels (gepensioneerde lerares piano, op 14) en Vincent Decroock (historicus en als Natuurpunt-gids sterk betrokken bij onze regio, op 16).

voorZwalm is klaar met lijst!

Naar aanleiding van het VTM-nieuws van 31 juli 2018 kondigt voorZwalm aan dat haar lijst van 19 kandidaten is samengesteld. Die wordt binnen een paar dagen bekend gemaakt.

“In tegenstelling tot de landelijke teneur hadden wij onmiddellijk alle vrouwelijke kandidaten gevonden en dienden we op zoek te gaan naar mannen. Maar daarvan hebben we nu ook zeer sterke kandidaten gevonden”, zegt voormalig burgemeester Bruno Tuybens, die van de lokale afdelingen van sp.a, Groen en het lokale christelijke middenveld de opdracht kreeg om de voorZwalm-lijst vorm te geven.

“Wel merken we allemaal op dat jonge mensen zich niet makkelijk laten overtuigen om te kandideren, wegens de persoonlijke verruwing van het politieke landschap. Maar dit heeft ons niet weerhouden om bij de twintigers en dertigers potentieel sterke kandidaten te vinden.

Bovendien is het voor kleinere gemeenten nog moeilijker om een lijst te vullen dan voor grotere, omdat in verhouding tot het bevolkingsaantal meer kandidaten gevonden moeten worden om een volledige lijst samen te stellen”.

 

nieuws.vtm.be
Politieke partijen in Vlaanderen krijgen hun lijsten niet gevuld. Dat…