voorZwalm overweegt verdere stappen om de verkoop van de kerk van Paulatem tegen te houden.

De kogel is door de kerk : de gemeente beslist om de Sint-Gangulfuskerk in Paulatem openbaar te verkopen. voorZwalm vindt dit een “onverantwoorde beslissing” en overweegt verdere stappen om de verkoop tegen te houden.

 

kerk paulatemFoto HLN – Ronny De Coster

voorZwalm is niet te spreken over deze beslissing en wel om volgende redenen :

1. Vooreerst is niet met zekerheid aangetoond aan de gemeenteraad dat het gemeentebestuur eigenaar is van het kerkgebouw. De onzekerheid over de eigendomstitel is tijdens de zitting van de gemeenteraad van 24 januari l.l. niet in voldoende mate weggenomen.

2. Het schattingsverslag berekent de innerlijke waarde van het gebouw op 397.363 euro (incl. een vetusteit van 488.000 euro), maar om het verkoopbaar te stellen, wordt een minimumprijs ingesteld van 160.000 euro. Waarom de reële waarde van het gebouw meer dan gehalveerd wordt, is nauwelijks, minstens onvoldoende omschreven. De enige verklaring vanwege het college is dat het kerkgebouw ‘bezwaard’ is door de erfgoedbescherming. Maar dat verklaart o.i. niet dat de instelprijs ten opzichte van de innerlijke waarde meer dan gehalveerd moet worden.

3. De kunstvoorwerpen die onroerend door bestemming zijn (altaren, koorbanken, preek- en biechtstoel, enz…) worden er gratis bovenop ter beschikking gesteld. Het schattingsverslag benoemt de schattingswaarde immers exclusief de roerende goederen, die onroerend door bestemming zijn. Deze opmerking met impact op het gemeenschapsbudget werd door het college niet beantwoord.

4. De roerende cultuurgoederen, onder meer met twee schilderijen, hebben een ruim hogere waarde, zo geeft het schattingsverslag zelf aan, maar er wordt slechts een minimumprijs van 1.000 euro ingesteld om de verkoopbaarheid niet in het gedrang te brengen. Dit is allemaal gemeenschapsgeld dat verloren gaat. Nog een opmerking die niet is gevolgd door een repliek vanwege het college.

5. De koper dient het kerkgebouw 20 dagen per jaar toegankelijk te houden en gedurende 5 dagen per jaar de lokale gemeenschap het gebruik van het kerkgebouw toe te staan. Wat deze bijzondere voorwaarden reëel betekenen (gratis of tegen vergoeding?) worden echter niet geëxpliciteerd. Op onze vraag tijdens de zitting van de gemeenteraad werd door het college niet geantwoord.

Alles is boven de hoofden van de mensen bedisseld en er waren inbreuken op deugdelijk bestuur :

1. Sinds begin vorig jaar is de voltallige Zwalmse oppositie formeel: de verkoop van het kerkgebouw in Paulatem mist elk draagvlak. De Paulatemse bevolking is niet gehoord, en ook het voorbije jaar liet de bevoegde schepen, zelf woonachtig in het dorp, na om dat draagvlak te creëren. Integendeel, vragen over leefbaarheid (o.m. snelheidsbeperking) en parkeermogelijkheden als flankerende maatregelen bleven nagenoeg onbeantwoord. Het college reageerde niet op deze opmerking.

2. De gemeentelijke commissie gemeentelijke gebouwen is voor deze verkoop niet geconsulteerd geweest. Daar waar het gebruik van een gemeentelijk gebouw en de kansen om gemeenschapsverbindende en culturele initiatieven te nemen, fundamenteel worden gewijzigd, dient o.i. de commissie haar inbreng te hebben en zich uit te spreken. Het college verweert zich door te stellen dat het kerkgebouw niet in beheer is, maar in dat van de kerkfabriek. Ons inziens ontslaat dit gegeven het college niet om advies in te winnen, te meer dat zijn de eigendom van het kerkgebouw claimt, en bovendien er in het recente verleden enkele culturele en/of gemeenschapsbevorderende aard hebben plaatsgevonden.

3. Bovendien kan het niet dat de schepen in februari 2017 deelnam aan de vergadering van de kerkfabriek, wat niet anders dan leidt tot feitelijke belangenvermenging. Trouwens, tijdens die vergadering ging het alleen maar rond één kandidaat-koper, de vraag is dus of het algemeen of eerder een particulier belang werd gediend. Het is deontologisch niet aanvaardbaar dat de schepen hierbij minstens een schijn van partijdigheid laat zien (zie deontologische code van gemeenteraadsleden).
De gouverneur heeft zich reeds eerder uitgesproken over deze aangelegenheid. Ondanks de waarschuwingen aan het adres van de bevoegde schepen om zich terughoudend op te stellen in de kerkfabriek, is hij toch opnieuw aanwezig op de laatste vergadering van de kerkfabriek van 30 november. En dit om politieke doelstellingen te bereiken, nl.: de verkoop van het gebouw moet zorgen voor de nodige investeringsinkomsten van het gemeentebestuur (misschien ook om een vriendendienst te doen?) en hij bepaalt mee het positieve advies van de kerkfabriek, om de verkoop niet in de weg te staan. Deze belangenvermenging is onethisch te noemen en getuigt niet van deugdelijk en behoorlijk bestuur.
Wat meer is : op de eerste pagina van het schattingsverslag staat de naam van de schepen waarnaar verwezen wordt vermeld als contactpersoon … van de kerkfabriek. Begrijpe wie kan …

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s