Geen bestuurders, maar futloze beheerders aan het bewind.

Dat deze meerderheid liever in onnuttige stenen investeert dan in onze mensen, dat wisten we al langer. Vele, zichzelf opgelegde actiepunten voor deze bestuursperiode van zes jaar, hebben nog geen aanvang van uitvoering gekregen.

Tijdens de vorige zitting van de gemeenteraad klaagde voorZwalm-raadslid Bruno Tuybens het gebrek aan bestuur vanwege de collegeleden aan in de domeinen lokale ondernemers, jeugd en bibliotheek. Als voorbeelden van waar veel niet functioneert zoals het zou moeten. Niet dat de bevoegde ambtenaren zouden falen, maar het college heeft meer blijk van een futloos, stilstaand beheer dan van een dynamisch, creatief bestuur.

De bibliotheekwerking mag dan al sinds 2008 een voorbeeld zijn voor vele andere bibs in de regio, toch had de huidige meerderheid tal van zichzelf opgelegde actiepunten voorzien, waarvan geen uitvoering is vast te stellen. De aangekondigde auteurslezingen, de ondersteuning van de leeskring, de deelname aan de kinder- en jeugdjury, acties naar de onthaalmoeders toe, de thema- en boekenkoffers die in de meerjarenplannen waren voorzien, het is allemaal wachten op de realisatie van deze doelstellingen. Misschien daarom dat de verplichte installatie van de raad van bestuur van de bib op zich laat wachten. Al sinds september vorig jaar is de samenstelling vastgesteld, maar het huidig college geeft voorlopig geen krimp. Geen pottenkijkers dus, blijkbaar.

Inzake het kinderen- en jeugdbeleid gebeurt er wel het één en het ander, maar alle, voor zes jaren  zichzelf opgelegde doelstellingen worden niet uitgevoerd. De jaarlijkse openspelendag werd in 2016 niet georganiseerd. De jeugdraad is nauwelijks dynamisch ondersteund en vergadert slechts één keer per jaar. De aangekondigde intergemeentelijke tieneractiviteiten, de uitbreiding van het sportaanbod of speelpleinwerking, de ondersteuning van kinderen en jongeren om amateurkunsten te beoefenen, en preventieve maatregelen inzake jeugdwelzijn, zo bv. in verband met pesten, die gebeuren vandaag allemaal niet.

Bij de lokale middenstand is de malaise zo groot, dat men het actiepunt ‘maximaal laten functioneren van de Raad Lokale Economie’ zelfs probeerde weg te moffelen uit het officiële realisatierapport van de doelstellingen in 2016. De bedoeling was minstens 5 vergaderingen per jaar te houden, de realiteit is dat afgelopen 18 maanden de Raad slechts één keer is samengekomen om vast te stellen dat er geen voldoende aantal mensen aanwezig waren. Over het actiepunt inzake de ondersteuningsservice rond het vergunningenbeleid kon de bevoegde schepen tijdens de gemeenteraadszitting geen uitleg verzinnen. Bovendien wachten we al vele maanden op de papieren handelsgids. Die komt er dankzij het herhaalde verzoek van onze oppositiefractie, om de subsidies die voorhanden zijn, eindelijk te gebruiken.

Het huidige college van burgemeester en schepenen is een groep beheerders, die passief akte neemt van wat gebeurt en niet gebeurt, maar die vooral niet bestuurt, door problemen in de werking aan te pakken, mensen te sturen, creatief mee denken naar oplossingen. Daarvoor moet je goesting hebben, bestuurlijke competentie tonen. En daarin hebben we deze bestuursperiode nog niet veel mensen zien uitblinken…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s