Op ons verzoek is Zwalm lid van Statiegeldalliantie!

Op vraag van onze fractie via gemeenteraadslid Francia Neirinck treedt Zwalm toe tot de Statiegeldalliantie! Reeds enkele maanden geleden werd het voorstel ingediend dat dus nu uiteindelijk werd aangenomen.

Zwerfvuil bestaat voor een groot deel uit verpakkingen als blikjes, plastic flessen en brikjes. Als we echt de oorzaak van al dat zwerfvuil willen aanpakken, dan is de invoering van statiegeld dé oplossing. Wanneer verpakkingen waarde krijgen, zullen ze niet meer achteloos worden weggegooid.
Ongeveer de helft van de Vlaamse gemeenten hebben zich verenigd in de Statiegeldalliantie. Op die manier willen ze samen druk uitoefenen op de Vlaamse regering om eindelijk een statiegeldregeling te voorzien.
Lokale besturen zijn hiervoor niet bevoegd, maar wel al jaren vragende partij.
Hopelijk volgt nu snel de beslissing waarop we al heel lang wachten: de invoering van statiegeld op verpakkingen. Groen hoopt dat het Vlaams Parlement niet langer zal toegeven aan de druk van de verpakkingslobby. “Wat ons betreft mag de minister meteen ook overgaan tot het verbod op het gebruik van plastic zakjes: een andere belangrijke oorzaak van zwerfvuil”, zegt Francia Neirinck.

Serieuze personeelsperikelen

Onnoemelijk bezorgd zijn we over de personeelscrisis in Zwalm. Mensen die zich niet langer kunnen terugvinden in de manier waarop er momenteel gewerkt wordt, verlaten het gemeentebestuur. Het is niet zo dat de verschillende mensen die ontslag namen voor een andere baan kozen, of “geen uitdaging meer zagen in het werk voor de gemeente”. Er is veel meer aan de hand, en wordt ook toegegeven. En vermits we niet exact weten wat, is de reden waarom wij een externe audit vroegen, een onderzoek naar de personeelstevredenheid. Het college besloot echter om liever voor de struisvogelpolitiek te kiezen, dan voor de bestuurskracht. Het groot gebrek aan managementervaring binnen de huidige samenstelling van het college speelt de gemeente vandaag serieus parten, daardoor verliezen we dus waardevolle mensen, zonder dat dit nodig is. Een verlies aan ervaring, aan kennis, aan geestdrift, die nefast is voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente.

voorZwalm organiseert BENEFRIET !

Het voorZwalm-team is enthousiast door de begeestering die de FOS Scouts en de Chiro Zwalm aan de dag leggen voor de fondsenwerving voor hun nieuwbouwproject. En toont zich solidair met hen!

Eerder al zorgde de voorZwalm-gemeenteraadsfractie er voor dat het gemeentebestuur de ondersteuning voor de nieuwbouw vanuit de gemeente verdubbelde, zodat het extra bijeen te brengen bedrag herleid werd tot iets haalbaars. Het was immers onmogelijk om van de twee jeugdbewegingen te vragen zo’n 150.000 euro op te halen!

Nu gaat voorZwalm bovendien graag in op de uitnodiging van de jeugdbewegingen voor een gouden sponsoring van 1.000 euro uit de gemeente. Meer zelfs: het voorZwalm-team steekt nog een extra tandje bij en organiseert op vrijdag 29 juni a.s. het ‘BENEFRIET’-evenement in de Zwalmparel.

Hou de datum nu al vrij in je agenda! Vanaf 18u30 is heel de bevolking uitgenodigd op friet met stoverij, groenteburgers of veggieballetjes. Kaarten kosten 15 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen 8 euro.

De opbrengst van het benefiet gaat integraal naar het nieuwbouwproject van de FOS scouts en de Chiro, waarbij de gevraagde 1.000 euro ‘gouden sponsoring’ door de fractieleden van het voorZwalm-team gegarandeerd wordt.

Het voorZwalm-team benadrukt het volledig eens te zijn met de volstrekte politieke neutraliteit van de beide jeugdbewegingen, wenst die ook te behouden en hoopt ook de constructieve samenwerking te kunnen voortzetten in de komende jaren.

het voorZwalm-team: Bruno Tuybens, Patrick Moreels, Emmy Herregodts, Marleen Vanwildemeersch, Francia Neirinck, Edith De Temmerman, Nina Roest, Greet Van Herpe en Tom Aelbrecht

jaarlijkse voorZwalm-actie bracht tientallen kilo’s zwerfvuil op

20180310_125348[1]Een 15-tal mandatarissen en sympathisanten van de voorZwalm-fractie hielden op zaterdag 10 maart voor de vijfde keer hun traditionele zwerfvuilactie.
Verschillende tientallen kilo’s zwerfvuil werd opgehaald in de straten van Sint-Denijs-Boekel.
“In goed overleg met de milieudienst van het gemeentebestuur werden in drie groepjes de Knokstraat, Heufkensstraat, Moldergem, Molenberg, Caildenberg, Konkelstraat en de Paalweg ontdaan van allerlei zwerfvuil en blikjes”, zeggen gemeenteraadsleden Bruno Tuybens, Patrick Moreels en Emmy Herregodts en OCMW-raadsleden Nina Roest en Tom Aelbrecht.
“Door de grote hoeveelheid gevonden bierblikjes werd nog maar eens de aandacht gevestigd op de noodzaak dat onze gemeente lid zou worden van de statiegeldalliantie, waar onze gemeenteraadsfractie op aandringt”, zegt raadslid Francia Neirinck.

Totale uitverkoop van Zwalmse gebouwen !

Het huidig gemeentebestuur is niet meer te stoppen. Het afbraak- en verkoopbeleid kent geen grenzen meer. Zo worden nu ook het voormalig schoolgebouw langs de Latemdreef en het oude schooltje langs de Borstekouterstraat te koop gesteld. Beide panden zullen openbaar verkocht worden.
Op de jongste gemeenteraad stemde voorZwalm uiteraard tegen de verkoop en vraagt om deze ratrace te stoppen !

Schooltje van Nederzwalm voorlopig gered

wooden-heart-with-hands-pexels-photo-433495-708x553

Er was grote bezorgdheid bij veel Zwalmenaren en er waren nog meer reacties. Vrienden van de Zwalmse Dorpen verzamelde niet minder dan 600 handtekeningen tegen de afbraak van het schooltje van Nederzwalm (zie eerder bericht).

Afgelopen vrijdag kwam het verlossende nieuws dat het schooltje bij hoogdringendheid volledig beschermd werd als monument.

Opnieuw wordt bewezen dat de burger een echte stem heeft. Bij ontevredenheid over het gevoerde beleid van de huidige meerderheid laat de Zwalmenaar zich horen … alweer … en haalt zijn slag thuis !

voorZwalm overweegt verdere stappen om de verkoop van de kerk van Paulatem tegen te houden.

De kogel is door de kerk : de gemeente beslist om de Sint-Gangulfuskerk in Paulatem openbaar te verkopen. voorZwalm vindt dit een “onverantwoorde beslissing” en overweegt verdere stappen om de verkoop tegen te houden.

 

kerk paulatemFoto HLN – Ronny De Coster

voorZwalm is niet te spreken over deze beslissing en wel om volgende redenen :

1. Vooreerst is niet met zekerheid aangetoond aan de gemeenteraad dat het gemeentebestuur eigenaar is van het kerkgebouw. De onzekerheid over de eigendomstitel is tijdens de zitting van de gemeenteraad van 24 januari l.l. niet in voldoende mate weggenomen.

2. Het schattingsverslag berekent de innerlijke waarde van het gebouw op 397.363 euro (incl. een vetusteit van 488.000 euro), maar om het verkoopbaar te stellen, wordt een minimumprijs ingesteld van 160.000 euro. Waarom de reële waarde van het gebouw meer dan gehalveerd wordt, is nauwelijks, minstens onvoldoende omschreven. De enige verklaring vanwege het college is dat het kerkgebouw ‘bezwaard’ is door de erfgoedbescherming. Maar dat verklaart o.i. niet dat de instelprijs ten opzichte van de innerlijke waarde meer dan gehalveerd moet worden. Lees verder